Sveriges samhälle förr Sveriges samhälle har sedan stenåldern stått under ständig förändring. Då byggdes husen som små hyddor och de placerades också långt ifrån varandra och gärna vid vattenbrynet. Människorna som levde då var jägare/samlare/fiskare och närheten till havet var viktigt. Under yngre stenåldern bosatte sig människorna i långhus ute…

Läs mer

I ett samhälle råder det olika regler och lagar som måste följas. Annars riskerar man att råka ut för straff. Dessa straff kan variera beroende på vad man har begått för brott och om man är tidigare ostraffad och så vidare. För mer lindriga brott kan man ibland dömas till…

Läs mer

Att samhället till mycket är uppbyggt med hjälp av ekonomiska system är ett faktum. Olika länder har skilda system och i Sverige balanserar sig de ekonomiska ramarna mellan vad som är varje enskild medborgares inkomst och vad som ger till den generella statskassan. Inkomster i hushållen En fast inkomst syftar…

Läs mer

Trots att vi människor alla har samma grundbehov, till exempel föda, värme och inkomst, så är världen full av extremt olika typer av samhällen. Det finns diktaturer och demokratier, matriarkat och patriarkat, feodalsystem, kapitalistisk system och teokratier. Medan de flesta av dessa samhällen är skapade och formade av yttre faktorer…

Läs mer

Vi lever alla i ett samhälle: det stora samhälle som Sverige utgör och den stad eller by där vi bor. I alla samhällen finns företag. Vad har då företagen för funktion för att samhället ska fungera? Företag – del av omvärlden Det finns både stora internationella företag som finns i…

Läs mer

Samhällen uppträder i olika skalor. Man kan tala om samhällen så fort en grupp människor lever tillsammans och upprättar mellanmänskliga relationer och enas om några slags regler. Genom detta sätt att se på samhället blir både jägare-samlare i södra Afrika lika mycket ett samhälle som forskarna på en internationell forskningsstation…

Läs mer

Som all annan mänsklig verksamhet har även samhället och dess strukturer genomgått en evolution. Det kan vara tänkvärt att begrunda dessa tidigare samhällsordningar och vad de har bidragit med till dagens moderna samhällen. Här följer en kortare beskrivning av några betydande samhällsbildningar från förr. De grekiska stadsstaterna Man brukar ofta…

Läs mer

Eftersom ett samhälle ofta styrs politiskt är det inte ovanligt att alla är helt nöjda med hur ett samhälle är uppbyggt eller ser ut. Det är faktiskt så att de allra flesta tycker att det finns åtminstone något fel med samhället som de lever i. Kritik mot ett samhälle som…

Läs mer

Det finns många osynliga normer i ett samhälle, med koder som bara invånarna själva vet. Det kan röra sig om att man i Sverige försöker komma till koncensus istället för att föra livliga diskussioner som är vanligare i Sydeuropa. Det kan också handla om olika beteenden på arbetsplatsen som i…

Läs mer

Article 11 Ibland kan en viss grupp människor inte trivas i ett samhälle eller så vill de ha ett annat eller blir utstängda från det befintliga samhället. Då kan det hända att ett annat samhälle uppstår inom det befintliga samhället eller att det hamnar bredvid. När detta uppstår brukar man…

Läs mer
mh-cicero-lite