Samhälle

Ett samhälle är en grupp människor som förenas av sociala relationer. Ordet “social” betyder just samhällelig. Samhället är dessutom något som varar över tid och överlever sina invånare. När man talar om samhället kan man antingen avse den fysiska platsen, oftast en by eller stad, eller så syftar man istället på den mänskliga delen av samhället, det vill säga individerna som lever i det och relationerna mellan dessa.

Hur styrs ett samhälle?

Samhällen kan styras på många olika sätt. Olika samhällen har olika regler och olika normer för hur man ska bete sig. Sverige är en representativ demokrati, och styrs därför av politiker som folket har röstat fram i allmänna val. Det finns även direkt demokratier, som Schweiz, där folket deltar direkt i de flesta valen, och diktaturer, där en ledare eller en liten grupp av ledare styr allt. Många länder är någon typ av blandning av dessa kategorier. På Information Sverige kan du läsa mer om hur det svenska samhället fungerar.

Studier av samhället

Vetenskapen om samhället kallas för samhällsvetenskap, och studeras både på grundskola, gymnasium och högskolenivå. Sociologi är den delen av samhällsvetenskapen som behandlar människors beteenden och relationer. Andra grenar är exempelvis nationalekonomi, juridik och statsvetenskap. Utbildar man sig inom detta ämne kan man exempelvis bli psykolog, antropolog, journalist, präst, kurator, professor eller jurist.

Kunskaper om samhället är viktiga för att kunna göra informerade val gällande vår omgivning. Med kunskaper i samhällsvetenskap vet man hur ekonomin styrs, vilka lagar som finns och hur man kan skapa en hållbar värld. Med dessa kunskaper kan man enklare orientera sig i samhället och förstå sin omgivning.

Människan är ett socialt djur. Vi har alltid levt i flock. Man kan således säga att samhällen har funnits under hela människans historia. Redan när vi levde som jägare på savannen i Afrika levde vi alltså i samhällen.

mh-cicero-lite