Industrier i samhället

Sverige är ett framgångsrikt land på många olika industriområden. Vårt samhälle har en marknadsbaserad blandekonomi och vi är nu ett av de rikaste länderna i världen. Men för att landets industrier ska kunna fortsätta existera behövs det kompetent personal som fabrikschefer och interimschefer inom olika industrier.

För att se till att en verksamhet alltid fortsätter att fungera väl går det att hitta en interim fabrikschef hos Brightmill. De har ett stort urval av erfarna interimschefer som arbetar i olika branscher. Här finns chefer som är redo att arbeta inom processindustrin, tillverkande industri, medicinteknik och livsmedel.

Blomstrande handel och industri

Sverige har ett modernt distributionssystem, bra kommunikationsmedel och välutbildade arbetare. En stor del av Sveriges utrikeshandel utgörs av handel med länder i Europa. Tyskland är en av landets viktigaste handelspartner. Viktiga svenska näringar är skogsbruk, tjänster, järnbrytning och industri. Vårt land är starkt orienterat mot export och utlandshandel, där vår BNP under de senaste åren till hälften har utgjorts av export.

En viktig svensk näring är jordbruket, där några av de mest framstående produkterna är potatis, vete och sockerbetor. Vanliga exportprodukter är papper, maskiner, trävaror, stål, järn och vägfordon. När det gäller finanser är det Stockholmsbörsen som är Sveriges centrum. Över 30% av börsvärdet kontrolleras av Wallenbergsfären vilket består av ett antal företag med stort inflytande.

Interimschef ett bra val i karriären

Sedan coronapandemin började har många blivit arbetslösa. Under sommaren var siffrorna uppe i en halv miljon. Men Cecilia Andersson lyckades hitta jobb som interimschef på ett teknikbolag. Interimschefer har kompetens i att snabbt nå ekonomiska och kvalitativa mål med kort startsträcka. För den som arbetar som interim fabrikschef behövs ett starkt ledarskap som samtidigt är coachande och tydligt. Medarbetarna behöver engageras och motiveras samtidigt som interimschefen arbetar verksamhetsnära och är operativ och synlig.

Inom den tillverkande industrin finns det en stor mängd kandidater som arbetar som fabrikschefer. De finns också inom processindustrin, industrivaror, bygg- och anläggning, konsumentvaror, “Life Science”, teknologi och energi- och kraftindustrin. Medelåldern för kandidaterna är 55 år och majoriteten är mellan 45 till 64 år gamla. För kvinnor kan det finnas en större möjlighet att få arbete som interimschef då endast 6 % inom yrkeskategorin är kvinnor. Detta skiljer sig dock åt hos Brightmill, där 12 % av deras interimschefer är kvinnor. En annan fördel för att få jobb inom detta yrke är att redan ha haft flera roller inom industrin. Som fabrikschef kan det till exempel vara positivt att tidigare ha arbetat som driftsättningsingenjör. Med ett intresse för människor och deras behov finns det stora möjligheter att lyckas som interimschef.

mh-cicero-lite