Marknadsföringens förändrade plats i samhället

Marknadsföring är inte längre det trubbiga redskap det en gång var. Det finns goda skäl att anta att reklamen vi ser i offentligheten, på reklampelare och så vidare, har blivit alltmer inneffektiv. Det beror väl till stora delar på att den typen av marknadsföring dominerat väldigt länge. Som konsumenter har vi helt enkelt blivit mer och mer cyniskt inställda till den typ av reklambudskap som ofta basuneras ut i det offentliga rummet. Inte för att den klassiska reklamen är helt verkningslös. Reklampelare och liknande ökar fortfarande varumärkeskännedomen, vilket såklart i sin tur gör att varumärkena som syns säljer mer.

Dagens samhälle kräver vassare marknadsföring

För att bli omtyckt som kommersiell aktör krävs dock något mer. Så långt det är möjligt behöver du vässa förmågan att rikta in ditt budskap tilll de målgrupper du försöker nå. Reklam som syns i offentligheten försöker trots allt för det mesta nå så många människor som möjligt. Det gör att budskapen inte är så vässade som de kan vara när de riktas mot smalare grupper.

Använd kraftfulla verktyg för att vässa din marknadsföring

Med Ungapped får du tillgång till en uppsättning kraftfulla marknadsföringsverktyg. Med deras verktyg för epostmarknadsföring blir det dels enkelt att designa snygga massutskick. Du kan dessutom segmentera din kundlista och på så sätt enkelt skapa epost som anpassats för olika kundgrupper. Det är den typen av riktade och ambitiösa marknadsföring som krävs för att verkligen göra avtryck i dagens hypersnabba mediebrus. Att du formulerar epost och annan marknadsföring som känns relevant för din målgrupp. Du måste helt enkelt bjuda på dig själv, utan att kräva någon motprestation. Om din målgrupp har nytta av informationen du delar med dem kommer de med säkerhet tillslut också att köpa tjänster av dig.

mh-cicero-lite