Nya sätt att bygga samhället

I och med att vårt samhälle har ställts inför nya utmaningar och alltfler flyttar in till städerna, måste också samhället byggas ut. Nya hus och fastigheter måste skapas och hyresrätter byggas. I samma veva gäller det att tänka hållbart och bygga på ett sätt som inte inkräktar på vare sig miljö, ekonomi eller sociala aspekter.

Effektivt och hållbart

I den vad vi kallar den cirkulära ekonomin, måste allt planeras på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt. Det innebär att vi måste tänka insiktsfullt och miljövänligt när vi bygger om samhället. Ingenting ska gå till spillo – material ska återanvändas och ny teknik ska användas för att göra levnadsstandarden modern men ändå smart, praktisk och klimatsmart. Det är inte alltid lätt. När man till exempel upprättar nya hus och fastigheter och en byggstädning görs, tas gammalt spill tillvara och används till nästa bygge som ska hålla i generationer framöver.

När produkter och hus designas, tänks det mycket på hur de ska kunna hålla hög kvalitet, göras om med så små medel som möjligt och hålla en så god funktion som det bara går. Mycket talar också för att det är bättre om det delas snarare än att det ägs.

Gamla bostäder som rustas upp ska också göra det på ett hållbart sätt. De gamla miljonprogrammen med dålig ventilation och skumma material måste uppdateras så att livsmiljön blir drägligare för kommande generationer. Förnyelsebehovet är stort och upprustningen sker samtidigt i en tät dialog med de hyresgäster som befinner sig på plats. Vissa är emot och andra är tacksamma för en uppdatering. Det är dock inte alltid lätt att komma överens. Men att miljöpåverkan ska minimeras och att livskvaliteten samtidigt ska höjas är en grundregel.

Infrastrukturen ska hålla oss samman

Kommunikationsmedlen och infrastrukturen är alltid ett hett ämne. Tanken är att vi ska slopa mer biltrafik och kunna åka kommunalt istället, medan vi samtidigt ska kunna använda digitala verktyg för att ständigt kunna hålla kontakten med varandra och kunna arbeta hemifrån eller på distans. Detta har blivit ännu mer påtagligt i och med coronapandemin när folk helt enkelt tvingades att stanna hemma. Men det har också bidragit med en del bra saker som gjort att vi har kunnat hålla ekonomin flytande trots allt. Den tekniska kunskapen går stadigt framåt och bäddar för ett utvecklat och hållbart samhälle.

mh-cicero-lite