Viktiga samhällsfunktioner i privat sektor

Ett samhälle är byggt på en mängd olika grundpelare. Det ska exempelvis finnas brandmän, poliser och myndigheter som kan ta hand om en när man blir äldre och sjuk. Men i själva verket finns det också flera viktiga samhällsfunktioner i den privata sektorn. Denna text kommer kolla närmre på några av dessa.

Banker

En av de allra viktigaste funktionerna i samhället för privatpersoner är banken. Det är nämligen på banker som man kan ta privatlån för att köpa olika typer av fastigheter och andra saker man vill ha i livet. Av denna anledning finns numera också hemsidor där man kan jämföra olika typer av lån. Dessa har blivit extremt viktiga för samhället då privatpersoner kan få en tydlig och enkel inblick i de olika räntorna och lånevillkoren.

Privat sjukvård och äldrevård

Utöver banker har det också blivit mycket viktigt med privat sjukvård och äldrevård. Dessa kompletterar nämligen den offentliga vården på ett bra sätt och tillåter en mängd svenska företag att anställa nya personer inom yrket. På så sätt har många ungdomar fått jobb inom vården som kanske inte hade fått jobb där annars. Privat sjukvård och äldrevård är också viktig för att alla ska kunna få tillgång till vård i samhället. Utan dessa hade det inte varit lika enkelt att få hjälp när man är sjuk exempelvis.

Flygbolag

Det finns visserligen en mängd olika flygbolag som är statliga eller har statliga delägare. Men de allra flesta flygbolagen drivs i dagsläget av privata aktörer, varpå dessa har pressat ner priserna ordentligt. Utan flygbolag i Sverige hade det tagit extremt lång tid att ta sig uppåt i landet, speciellt till de allra nordligaste delarna. Detta hade gjort Sverige till ett mer segregerat land varpå det mentala avståndet hade blivit längre om man inte hade flygbolag, just på grund av att det hade tagit så lång tid att resa. På så sätt är flygbolagen mycket viktiga samhällsfunktioner.

mh-cicero-lite