Bilen i vårt samhälle

Precis som vårt samhälle förändras, så förändras bilen tillsammans med det. Vice versa går det också att säga att samhället förändras, då bilen har gjort tekniska framsteg. Allt fler bilar är eldrivna och det påverkar hur vi planerar vårt samhälle. Både stadsbilden och vårt sätt att leva förändras.

Bilrevolution

Inom kort är hälften av alla bilar i Sverige elbilar och det har verkligen revolutionerat den marknaden. Många är sugna på att uppgradera sig och har då möjlighet att värdera sin bil inför en försäljning och investera pengarna i den nya gröna framtiden. I samhället finns nu en större mottaglighet för att hantera elbilar och tekniken går framåt på alla kanter. Om vi backar bandet lite, går det att se hur bilen redan revolutionerat samhället, då det blev en statussymbol redan vid 1800-talets slut. Men ganska snart blev bilen var mans egendom och ett av de vanligaste sätten att transportera sig. Det är med andra ord inte första gången bilen revolutionerar vår stadsbild och vårat sätt att leva.

Vad innebär en bilevolution egentligen?

Sedan 2015 har Sverige ett klimatavtal att leva upp till, liksom många länder i världen. Elbilsanvändningen spås vara en av lösningarna. Detta för att de drivs med en förnyelsebar energikälla, vilket inte orsakar samma utsläpp som exempelvis bensinbilar gör. Det här gör även luften renare inne i våra städer och minskar på bullret. Några av farhågorna med elbilar har bland annat varit att de inte räcker så långt på en enda laddning. Idag kan laddhybrider ta sig omkring 7 mil på en laddning, och rena elbilar omkring 3 mil, även om det finns positiva undantag. Detta är ett tekniskt problem som kommer att förbättras i framtiden. I samhället byggs därför allt fler laddstationer. Ju fler dessa blir, desto enklare blir det att köra med en elbil.

När försvinner fossilbilen?

Man kan då ställa sig frågan när vi enbart kommer se elbilar på våra gator. Eftersom elbilar varit dyra har utvecklingen dröjt. Men redan 2025 ser det ut att svänga, då elbilar kommer hamna på samma prisnivåer som många fossilbilar. Många privatpersoner vill dock ha en större skillnad i pris än vad som är fallet idag. Att elbilar kan bli billigare i drift, kan vara ett motiv att byta. En elbil har färre mekaniska delar, främst i motorn, som kan går sönder. Däremot är batterierna fortfarande väldigt dyra. Det återstår att se när hela Sveriges bilpark är utbytt mot eldrift, men det går nog fortare än man kan föreställa sig. Ofta är det ny teknik som hastigt skjuter på utvecklingen, som emellanåt kan ta stormsteg framåt.

mh-cicero-lite