Rätten till advokat och juridisk hjälp är grundläggande för en demokrati i den moderna världen. Alla har rätten att få någon som står upp för den enskilda individen oavsett omständigheter. Det är stadgat i lag och varje individ ska få en rättvis rättegång. I Sverige finns stora möjligheter att hitta…

Läs mer

Ett samhälle är kanske inte det lättaste att definiera men det brukar sägas att det är när människor har samlats i grupp och behöver samarbeta för att överleva. Det måste dessutom vara kontinuerligt och det kan inte bara vara något som uppstår för en kort tid. Ett samhälle ska också…

Läs mer

Ett samhälle är en grupp människor som förenas av sociala relationer. Ordet “social” betyder just samhällelig. Samhället är dessutom något som varar över tid och överlever sina invånare. När man talar om samhället kan man antingen avse den fysiska platsen, oftast en by eller stad, eller så syftar man istället…

Läs mer

Precis som vårt samhälle förändras, så förändras bilen tillsammans med det. Vice versa går det också att säga att samhället förändras, då bilen har gjort tekniska framsteg. Allt fler bilar är eldrivna och det påverkar hur vi planerar vårt samhälle. Både stadsbilden och vårt sätt att leva förändras. Bilrevolution Inom…

Läs mer

Sverige är ett framgångsrikt land på många olika industriområden. Vårt samhälle har en marknadsbaserad blandekonomi och vi är nu ett av de rikaste länderna i världen. Men för att landets industrier ska kunna fortsätta existera behövs det kompetent personal som fabrikschefer och interimschefer inom olika industrier. För att se till…

Läs mer

Marknadsföring är inte längre det trubbiga redskap det en gång var. Det finns goda skäl att anta att reklamen vi ser i offentligheten, på reklampelare och så vidare, har blivit alltmer inneffektiv. Det beror väl till stora delar på att den typen av marknadsföring dominerat väldigt länge. Som konsumenter har…

Läs mer

I och med att vårt samhälle har ställts inför nya utmaningar och alltfler flyttar in till städerna, måste också samhället byggas ut. Nya hus och fastigheter måste skapas och hyresrätter byggas. I samma veva gäller det att tänka hållbart och bygga på ett sätt som inte inkräktar på vare sig…

Läs mer

Ett samhälle är byggt på en mängd olika grundpelare. Det ska exempelvis finnas brandmän, poliser och myndigheter som kan ta hand om en när man blir äldre och sjuk. Men i själva verket finns det också flera viktiga samhällsfunktioner i den privata sektorn. Denna text kommer kolla närmre på några…

Läs mer

I vårt samhälle kan i stort sett vad som helst inträffa. Det blir till exempel allt vanligare med olika attacker som terrorism och liknande. Det kan också inträffa olika kriser eller krig. Då gäller det att man är förberedd. Som svensk medborgare kan det vara lätt att tänka att man…

Läs mer

Samhällen är väldigt komplexa, särskilt då det är många människor som lever och frodas i ett samhälle. För att inte total kaos ska uppstå krävs det därför någon form av planering av samhället. Detta brukar kallas för samhällsplanering och innebär att man upprättar särskilda mål, riktlinjer och tankar om hur…

Läs mer
mh-cicero-lite