Marknadsföring är inte längre det trubbiga redskap det en gång var. Det finns goda skäl att anta att reklamen vi ser i offentligheten, på reklampelare och så vidare, har blivit alltmer inneffektiv. Det beror väl till stora delar på att den typen av marknadsföring dominerat väldigt länge. Som konsumenter har…

Läs mer

I och med att vårt samhälle har ställts inför nya utmaningar och alltfler flyttar in till städerna, måste också samhället byggas ut. Nya hus och fastigheter måste skapas och hyresrätter byggas. I samma veva gäller det att tänka hållbart och bygga på ett sätt som inte inkräktar på vare sig…

Läs mer

Ett samhälle är byggt på en mängd olika grundpelare. Det ska exempelvis finnas brandmän, poliser och myndigheter som kan ta hand om en när man blir äldre och sjuk. Men i själva verket finns det också flera viktiga samhällsfunktioner i den privata sektorn. Denna text kommer kolla närmre på några…

Läs mer

I vårt samhälle kan i stort sett vad som helst inträffa. Det blir till exempel allt vanligare med olika attacker som terrorism och liknande. Det kan också inträffa olika kriser eller krig. Då gäller det att man är förberedd. Som svensk medborgare kan det vara lätt att tänka att man…

Läs mer

Samhällen är väldigt komplexa, särskilt då det är många människor som lever och frodas i ett samhälle. För att inte total kaos ska uppstå krävs det därför någon form av planering av samhället. Detta brukar kallas för samhällsplanering och innebär att man upprättar särskilda mål, riktlinjer och tankar om hur…

Läs mer

Sveriges samhälle förr Sveriges samhälle har sedan stenåldern stått under ständig förändring. Då byggdes husen som små hyddor och de placerades också långt ifrån varandra och gärna vid vattenbrynet. Människorna som levde då var jägare/samlare/fiskare och närheten till havet var viktigt. Under yngre stenåldern bosatte sig människorna i långhus ute…

Läs mer

I ett samhälle råder det olika regler och lagar som måste följas. Annars riskerar man att råka ut för straff. Dessa straff kan variera beroende på vad man har begått för brott och om man är tidigare ostraffad och så vidare. För mer lindriga brott kan man ibland dömas till…

Läs mer

Att samhället till mycket är uppbyggt med hjälp av ekonomiska system är ett faktum. Olika länder har skilda system och i Sverige balanserar sig de ekonomiska ramarna mellan vad som är varje enskild medborgares inkomst och vad som ger till den generella statskassan. Inkomster i hushållen En fast inkomst syftar…

Läs mer

Trots att vi människor alla har samma grundbehov, till exempel föda, värme och inkomst, så är världen full av extremt olika typer av samhällen. Det finns diktaturer och demokratier, matriarkat och patriarkat, feodalsystem, kapitalistisk system och teokratier. Medan de flesta av dessa samhällen är skapade och formade av yttre faktorer…

Läs mer

Vi lever alla i ett samhälle: det stora samhälle som Sverige utgör och den stad eller by där vi bor. I alla samhällen finns företag. Vad har då företagen för funktion för att samhället ska fungera? Företag – del av omvärlden Det finns både stora internationella företag som finns i…

Läs mer
mh-cicero-lite