Om en kris eller ett krig drabbar samhället

I vårt samhälle kan i stort sett vad som helst inträffa. Det blir till exempel allt vanligare med olika attacker som terrorism och liknande. Det kan också inträffa olika kriser eller krig. Då gäller det att man är förberedd. Som svensk medborgare kan det vara lätt att tänka att man nog är skyddad och att man får hjälp om något händer. Det behöver dock inte vara fallet. Det kan faktiskt inträffa att man inte kan få hjälp när den som bäst behövs.

Rätt kläder

Ibland kan en kris eller ett krig göra att man får lämna hemmet, eller så kan man behöva ta sig ut för att göra olika sysslor. Då gäller det att man är klädd på rätt sätt. Det är bra att ha praktiska friluftskläder hemma. Om man inte har bra kläder kan det till exempel bli svårt att ta sig ut för att skotta snö eller för att utföra andra arbetsuppgifter.

Förberedelser i hemmet

För inte så länge sedan gav myndigheten MSB ut broschyren “Om krisen eller kriget kommer”. I den finns flera bra råd som kan vara bra att hålla koll på. Man kan läsa mer om hur man förbereder sitt hem inför en kris eller för ett krig. Det finns till exempel råd om olika sorters mat som kan vara bra att ha hemma, tips om olika sätt att laga mat på och en hel del annat. Det är inte fel att göra i ordning en krislåda som man har nära till hands. I den kan man ha lite värmeljus, tändstickor, ett spritkök med bränsle, några nödkakor med mera.

Bug out bag

Man kan också göra i ordning en väska som man enkelt kan ta med sig om hemmet måste lämnas. Det är inte fel att varje familjemedlem har en väska med lite vatten, kanske några konserver, extra kläder och liknande. Man bör också komma ihåg att göra en väska för husdjuren. Även dem kan man behöva ta med sig om det är så att en kris inträffar.

Vad är en kris?

Det behöver inte vara livshotande saker som inträffar för att vardagen ska bli lite mer rörig. Det kan räcka med att det blir en lite allvarligare snöstorm, eller så kan det börja blåsa ordentligt så att träd och annat faller ner. Det kan också vara så att det blir ett mer omfattande strömavbrott i större delar av landet.

Lär barnen hur de ska agera

Om man har barn är det alltid bra att lära dem hur de bör agera om något oförutsett inträffar i samhället. Ju äldre barnen blir, desto mer kan de lära sig. Det kan också vara bra att låta barnen vara med och packa krislådor och annat. På så sätt vet de var sakerna finns om något skulle ske.

mh-cicero-lite