Juridisk hjälp – demokratisk rättighet

Rätten till advokat och juridisk hjälp är grundläggande för en demokrati i den moderna världen. Alla har rätten att få någon som står upp för den enskilda individen oavsett omständigheter. Det är stadgat i lag och varje individ ska få en rättvis rättegång.

I Sverige finns stora möjligheter att hitta professionella advokater som hjälper dig i olika ärenden. Vissa advokatbyråer är specialiserade inom en typ av rätt, medan andra aktörer som Magnusson Advokatbyrå erbjuder ett mer fulländat juridiskt stöd. Här kan du läsa mer detaljerat om dina rättigheter till juridisk hjälp.

Juridisk rättighet – internationell konvention

Det är varje människas rättighet att få hjälp av en advokat i samband med ett brott, en tvist eller annan komplicerad situation. Faktum är att ett juridiskt biträde är en självklar rättighet i en demokratisk rättsstat. Bland annat finns det här stadgat i Europakonventionen som en garanti för alla individers rättighet att få en rättvis rättegång.

I Sverige är exempelvis renommerade Magnusson Advokatbyrå ett bra exempel på en modern juridisk aktör. Magnusson Advokatbyrå erbjuder privatpersoner och företag professionell juridisk rådgivning på ett enkelt och användarvänligt sätt. På Magnusson Advokatbyrå arbetar jurister med olika kompetenser för att kunna tillgodose alla klienters behov. Det handlar om en form av kombinerad specialistkunskap där affärsrelationer och kompetens går hand i hand. Här finns juridisk expertis inom allt från fastighetsrätt, bank och finans till EU- och konkurrensrätt.

I allt högre grad riktar moderna jurister som Magnusson Advokatbyrå sig också mot en internationell marknad. Det innebär att en och samma byrå som exempelvis Magnusson Advokatbyrå, erbjuder juridisk hjälp som är specifikt anpassad för olika marknader eller länder.

Offentlig försvarare – målsägandebiträde

Du som hamnat i knipa genom att bli misstänkt för ett brott av allvarligare karaktär har alltid rätt till en försvarare. Det är staten som betalar den offentliga försvararen och blir du frikänd kommer du inte tvingas att betala tillbaka något till staten. Professionella advokater som arbetar på exempelvis Magnusson Advokatbyrå eller andra seriösa firmor är de som kan bli utsedda som offentlig försvarare.

Som målsägande har du också rätten att få ett juridiskt biträde tillhands under rättegången och hela rättsprocessen. Den svenska domstolen tar beslut gällande den här biten efter att åklagaren ansökt om målsägandebiträde till ett brottsoffer. Det krävs en polisutredning för att kunna ansöka om stödet. Det huvudsakliga syftet är att på olika sätt erbjuda stöd för den som blivit utsatt för brottet i fråga.

mh-cicero-lite