Vikten av inkluderande samhälle

Ett samhälle är kanske inte det lättaste att definiera men det brukar sägas att det är när människor har samlats i grupp och behöver samarbeta för att överleva. Det måste dessutom vara kontinuerligt och det kan inte bara vara något som uppstår för en kort tid. Ett samhälle ska också vara större än sina medlemmar i den mening att det överlever sina medlemmar. Vissa medlemmar kommer att dö ut men samhället fortsätter att leva, då brukar det räknas som ett samhälle.

Vi brukar säga att vi vill leva i ett demokratiskt samhälle men det är ingen självklarhet att det ska vara så. Många länder runt om i världen har tyvärr inte demokrati och det är bara 100 år sedan vi i Sverige fick demokrati. Tyvärr är det också så att många länder går bakåt och förlorar sin demokrati. Några exempel i Europa är Ukraina, Polen och Ryssland som alla har blivit mer och mer auktoritära och det är snart en definitionsfråga huruvida det är en demokrati eller inte längre. Det går att säga att det är 100 år sedan för att det var 100 år sedan kvinnor fick rösta för första gången. Innan dess så var det bara män och ännu längre tillbaka var det bara män med en viss egendom som kunde rösta.

Det är en satsning genom regeringen att uppmärksamma att det är 100 år sedan vi fick demokrati i Sverige. Det görs genom att material har tagits fram för skolor och studieförbund som de kan använda i lärande syfte. Det materialet vill lyfta upp att demokrati är ingenting som är beständigt utan det är något som ett samhälle måste arbeta med varje dag för att det ska fungera. En demokrati som inte tar vara och hand om sin demokrati riskerar att inte vara en demokrati längre.

mh-cicero-lite