Företag och samhället

Vi lever alla i ett samhälle: det stora samhälle som Sverige utgör och den stad eller by där vi bor. I alla samhällen finns företag. Vad har då företagen för funktion för att samhället ska fungera?

Företag – del av omvärlden

Det finns både stora internationella företag som finns i flera länder, som kända sminkföretag, men också små lokala företag som en frisörsalong. Å ena sidan kan det lilla företaget och det stora internationella företaget se ut att stå väldigt lång ifrån varandra, men i verkligheten har de många beröringspunkter. Den lilla frisörsalongen blir en gren av den globala världen genom att använda skönhetsprodukter tillverkade både i Sverige och utomlands. Företag grenar ut sig och är alla en del av globaliseringen.

Produkter och tjänster

Det finns två slags företag: de som tillverkar en särskild produkt, som kläder, och de som erbjuder en tjänst, som en advokatfirma eller frisörsalong. Om inte kreativa personer skulle komma på nya idéer som de sedan skulle skapa företag av, så skulle samhället stå stilla. Vi skulle tillverka våra egna kläder, klippa håret själva, inte ha en bil eller ens en spis. I vissa samhällen, som i diktaturen Sovjetunionen, ville staten styra företagen och det innebar att de kreativa personerna som skulle ha kunnat utveckla bra produkter inte fick samma chans som vi har i Sverige eller andra demokratier. Att få starta ett företag och få driva det som man vill är en av flera friheter som finns i ett demokratiskt samhälle.

Tack vare innovativa företagare kan vi få hjälp med många problem. Om vi har problem med håravfall eller tunt hår finns det kvalitativa företag som Nordichair som erbjuder oss hjälp. Detsamma gäller om vi önskar bättre träningskläder eller en billig resa till London – genom de olika slags tjänster som företag erbjuder, så får vi en möjlighet att förbättra och förenkla våra liv.

Företag ger oss inte bara nödvändiga produkter och tjänster, det ger oss också jobb. De flesta av oss både behöver och önskar ett arbeta. Att arbeta ger lön, men också en meningsfull vardag med arbetskamrater och ansvar. Det är därför väldigt viktigt att det finns företag i ett samhälle, men också att det etableras nya företag. Många företag är enmansföretag – det anställer bara ägaren; andra företag är större och blir stora arbetsgivare som får mycket inflytande i en stad eller byggd. Levande bygder brukar betecknas av mycket företag – både stora, mellanstora och små.

Genom att arbeta och betala skatt på vår lön får staten in pengar. De pengar som staten får in från löner från företag är “nya” pengar, till skillnad från löner i den offentliga sektorn. En lärares lön kommer från inbetalade skattemedel, läraren betalar också skatt på sin lön, men ursprunget till pengarna kommer från samhället. Detta medför att det är viktigt att starta företag som kan producera bra produkter och tjänster – både för den enskilda människan, samhället och hela landet.

mh-cicero-lite