Vem blir ledare?

Trots att vi människor alla har samma grundbehov, till exempel föda, värme och inkomst, så är världen full av extremt olika typer av samhällen. Det finns diktaturer och demokratier, matriarkat och patriarkat, feodalsystem, kapitalistisk system och teokratier.

Medan de flesta av dessa samhällen är skapade och formade av yttre faktorer som geografisk position, klimat, tillgång till resurser och bra eller dåliga relationer till grannarna så har de alla gemensamt att de styrs av ett fåtal individer. Till och med inom kommunismen, som påstår sig vara ett slags gigantiskt kollektiv där det allmännas bästa styr, har det alltid funnits specifika ledare som hållit i styret – ofta med en järnhand.

Så vem är den som blir ledare i ett samhälle och hur blir man en god sådan? Finns det ett hemligt recept som alla kan lära sig eller krävs det en särskild slags personlighetstyp för att man skall ta tag i remmarna. Mycket av det här kan man få svar på genom att gå på en bra ledarskapsutbildning i bland annat stockholm där man får lära sig metoder att leda ett företag eller en organisation på ett så positivt och effektivt sätt som möjligt.

Vem blir ledare?

Det finns en hel del myter om ledarskap som snabbt går att avfärda. Tanken att det är den som är störst och starkast som är den sjävskrivne ledaren är helt fel, då det sällan är den fysiskt starkaste personen som leder en grupp. Nej, snarare handlar det om att vara en god talare och visionär, att vara karismatiskt men också tuff och att kunna omge sig med personer som är lojala och pålitliga. Framförallt handlar det också om att verkligen

vilja bli ledare och ha tilltro till den egna förmågan att bli det. Många människor upplever det som obehagligt att behöva stå längst fram och väljer hellre att följa, medan andra med glädje placerar sig på första platsen.

Beroende på vilken slags grupp eller organisation man ska stå i spetsen för, men också under vilka förhållanden, så finns det olika sätt att leda människor på. Man talar till exempel om

situationsanpassat ledarskap där olika situationer kräver olika former av ledarskap. En person som Winston Churchill visade sig vara en enormt skicklig ledare för Storbritannien under det andra världskriget, men så fort freden inträdde blev han bortröstad som premiärminister. Eller ta en fiktiv ledare som David Brent, Ricky Gervais kultkaraktär i serien The Office, där denne visar sig vara en fullkomligt usel chef då det enda han är intresserad av är att få spela pajas och locka fram skratt hos personalen.

Ledarskap kräver att man ibland måste fatta impopulära beslut utan att förlora omgivningens respekt. Vi ser om och om igen hur olika politiker och ledare gör bort sig men trots det lyckas hålla sig fast på sina poster, medan andra försvinner så fort det knakar i fogarna. Att vara en framgångsrik ledare är en hel vetenskap och en fascinerande sådan!

mh-cicero-lite