Om parallella samhällen

Article 11

Ibland kan en viss grupp människor inte trivas i ett samhälle eller så vill de ha ett annat eller blir utstängda från det befintliga samhället. Då kan det hända att ett annat samhälle uppstår inom det befintliga samhället eller att det hamnar bredvid. När detta uppstår brukar man tala om så kallade parallella samhällen.

Ett samhälle som är parallellt är alltså ett samhälle som ligger inom ett annat samhälle och har en egen kultur och fysisk enklav. Ibland talar man om parallella samhällen även om det så att säga inte är ett officiellt sådant. Exempel är till exempel utsatta områden. I Sverige brukar till exempel Rosengård i Malmö och Rinkeby utanför Stockholm kallas för sådana samhällen. Ett parallellt samhälle kan alltså uppstå både frivilligt eller på grund av påtvingad segregering.

Parallellsamhälle brukar i samhällsdebatten främst användas i pejorativ bemärkelse för att beskriva områden med hög kriminalitet och hög arbetslöshet där de som bor har svårt att komma in i det normala samhället. Exempel på samhällen som växt fram frivilligt är till exempel Kristiania i Köpenhamn som är en slags fristad som byggts upp av medborgare i Danmark som ville ha ett nytt samhälle.

mh-cicero-lite