Att komma in i samhället

Det finns många osynliga normer i ett samhälle, med koder som bara invånarna själva vet. Det kan röra sig om att man i Sverige försöker komma till koncensus istället för att föra livliga diskussioner som är vanligare i Sydeuropa. Det kan också handla om olika beteenden på arbetsplatsen som i Sverige inte är så hierarkiska som de kan vara i exempelvis Tyskland eller Frankrike. Ja, det kan till och med röra sig om så enkla saker som att finansiera sin tillvaro genom att i väst ha den relativt enkla tillgången till ett blancolån, medans det i andra länder är familjen som agerar bank till sina närstående.

I och med alla dessa skrivna och oskrivna regler, är det lätt hänt att det uppkommer kulturkrockar, t.o.m. för människor som kommer från det egna landet men vistats en lång tid utomlands och genomsyrats av det andra landets normer och mentalitet. Men vad anses som de bästa sätten för att komma in i ett nytt samhälle, och hur anpassar man sig som exempelvis utlandssvensk som kommit tillbaka till Sverige?

Språket det allra viktigaste

Det som anses vara den viktigaste nyckeln för att integreras i ett samhälle, är språket. Att inte kunna behärska språket gör att chanserna är minimala att både komma in på arbetsmarknaden och att ta sig framåt i allmänhet, skaffa vänner etc.

Intresse för samhällskulturen

Lika dras till lika, så är det bara, och överallt har det varit likadant. Många svenskar klagar på att invandrare inte vill ta till sig av den svenska kulturen, men om man tittar på många svenskkolonier utomlands i t.ex Spanien, så ser man tydligt hur det byggs upp svenska områden utanför Barcelona eller på Solkusten, där svenskar umgås med andra svenskar, går till svenska tandläkare och dricker “svenskt” kaffe på svenska kaféer. Vill man komma in i ett samhälle betyder det inte att man måste säga adjö till den egna kulturen, men att anpassa sig och att intressera sig för det samhälle man nu lever i underlättar dramatiskt för att få nya vänner och berika sig med en ny kultur. Respekt för det nya landets lagar och regler går stick i stäv med integration, likaså.

Att flytta hem igen

Efter att ha bott utomlands i många år, kan det komma tillfällen – frivilliga som ofrivilliga då man styr kosan hemåt igen. Men att återvända till ett hemland när man är så präglad av det gamla landet man bott i, kan bidra till fler kulturkrockar än någonsin. Att hinna förbereda sig inför en återvandring kan vara bra genom att komma hem i perioder först och bekanta sig åter med sitt hemland. Men detta kanske inte ens är möjligt, beroende på vad anledningen till hemvändandet är. Ett smart sätt är att alltid bibehålla en bas i hemlandet för att slippa ställas inför jobbiga situationer. Proaktiv är således ordet.

I många fall är återkomsten så svår att man faktiskt bara vill utomlands igen och i de fall kan det helt enkelt vara bäst att packa väskan återigen…

mh-cicero-lite