Samhälle och kritik

Eftersom ett samhälle ofta styrs politiskt är det inte ovanligt att alla är helt nöjda med hur ett samhälle är uppbyggt eller ser ut. Det är faktiskt så att de allra flesta tycker att det finns åtminstone något fel med samhället som de lever i. Kritik mot ett samhälle som man lever i eller som man riktar kritik mot brukar kallas för samhällskritik och kan bedrivas i många olika former och ta sig många olika uttryck.

Samhällskritik är en viktig del av demokratin och har varit väldigt utvecklande genom historien. Det möjliggör nämligen att de delar av samhället som inte fungerar särskilt bra eller som är diskriminerande kan kritiseras och sedermera ändras. Ett väldigt vanligt uttryck för samhällskritik är musik där många av banden som lyckats har haft väldigt politiska och samhällskritiska låttexter. Samhällskritik kan dock bedrivas även som komik eller i filmer och även utanför kulturella uttryck i till exempel debatt-texter eller på bloggar. De flesta politiska ideologier har även uppkommit som en form av kritik mot det samhälle som råder. Till exempel har feminismen uppstått som en reaktion mot att kvinnor historiskt haft mindre makt än män i samhället.

mh-cicero-lite