Vad är ett stationssamhälle?

Article 10

Precis som att ett brukssamhälle växer sig fram kring ett särkilt bruk eller en särskild industri så kan detta också ske utav andra anledningar. Ett exempel på detta är så kallade stationssamhällen som kan växa fram kring en tågstation. Anledningen till detta är att då man byggde järnvägar runt omkring i landet så drog man dem ofta genom landsbygder och mellan städer som skulle trafikeras. De som inte bodde i städer men ändå ville ha en station tvingades därför att bygga dessa utifrån enskilda och privata intressen. Runt och omkring de stationer som byggdes på detta sätt uppkom det då ibland inte sällan så kallade stationssamhällen. Dessa uppkom med en väldig hast särskilt under industrialiseringen.

Särskilt snabbt utvecklades stationssamhällen som låg vid en så kallad järnvägsknut. En järnvägsknut innebär att flera spår möts och att man därför kan ta sig till många olika platser därifrån. Det möjliggjorde därmed att man kan bedriva affärer med många olika aktörer runt om i landet från samma plats. Dessutom ville man bygga butiker och liknande så nära stationen som möjligt eftersom man då kunde utnyttja tågen för att transportera varor så som livsmedel och liknande utan att behöva använda sig av häst eller helt enkelt skottkärra.

Det finns många exempel på stationssamhällen som har överlevt till modern tid i Sverige. Ett typiskt exempel är Katrineholm med också Eslöv, Nässjö och Hässleholm är sådan exempel. Det var vanligt att privata aktörer flyttade dit för att bedriva företag eftersom man då kunde använda sig av tåget för transporter och därmed utöka sin kundkrets. I vissa fall har stationssamhällen växt något enormt och utvecklats till både köpingar och städer så småningom.

mh-cicero-lite