Studietiden – språngbrädan in i samhället

Som student befinner man sig ohjälpligt i ett slags mellanland – med ena benet kvar i skolan, med det andra på väg ut i det arbetsliv som väntar. Visst kan detta stadium te sig behagligt då det stora ansvaret ligger långt i framtiden. Det finns dock stora vinster att göra om studenten redan tidigt ställer in fokus på vad som komma skall – när studierna väl är avslutade. Till syvende och sist handlar det om att redan som student förstå att man inte är kvar i grundskoleåldern, utan att man på allvar har börjat ta steget ut i vuxenlivet. Allt för att bli en del av det som faktiskt utgör själva samhället, det vill säga den enhet av mänskliga relationer, institutioner, arbetsplatser med mera som utgör den ram inom vilka vi alla verkar. Vinsterna om så sker är två: dels för studenten, dels för samhället som får medvetna och kloka vuxna att inkludera i skaran.

Ett sätt att få hjälp på vägen fram till detta är att rådfråga de som redan har gjort resan från student till lyckosam karriär. Det kan förstås vara mentorer, lärare, studievägledare eller andra studenter. Men det finns också många goda råd att finna ute på nätet, i syfte att studenten redan under studietiden ska kunna förbereda sig och stå bättre rustad den dagen det är dags att knacka på dörren till arbetslivet. Några ypperliga exempel på vad man kan göra går att hitta här ekonomiplugg.se, där en grupp civilekonomer samlat sina bästa tips och råd för att lyckas med den framtida karriären. Här finns vägledning för vilka yrken som en ekonomiexamen kan leda till, men också handfasta tips på hur en student redan under skoltiden kan få ekonomin att gå ihop bättre. Inte minst går det också att få ett antal goda råd på hur studenten redan under studietiden kan börja bygga upp sin karriär. Studera extra vid sidan av de ordinarie tidpunkterna är ett sätt, att läsa dubbla kurser ett annat. Men även vid sidan av själva studierna går det att kratta manegen för sig själv – genom att tidigt börja tänka på att skapa sig ett kontaktnät. De studiekamrater som finns i den absoluta närheten är de facto personer som i framtiden kommer att sitta på viktiga positioner, och som därmed kan utgöra det som brukar kallas ett bra nätverk.

Dessutom erbjuder studietiden, för den som har ork och energi, många gånger bra tillfällen till att bekanta sig med arbetslivet rent faktiskt. Visst upptar studierna en stor del av den vakna tiden, men det finns gott om företag som är intresserade av arbetskraft som är just studenter. Att arbeta parallellt med studierna blir också allt vanligare.

Den verklighet som väntar efter studietiden kan ofta framstå som en djungel fylld av snåriga, otrampade stigar. Men givetvis har stigarna trampats förut, och givetvis går det att hitta en väg framåt även här – med god hjälp. I slutändan handlar det, precis som studierna, om att hela tiden tillskansa sig den kunskap man inte redan har.

mh-cicero-lite