Samhälle och politik

Politik är ett område som är nära förknippat med samhällen och samhället i stort. Det är nämligen utifrån den politik som förs i ett geografiskt område som samhället i mångt och mycket styrs. Den politik som förs i ett land kan ofta säga mycket om hur ett samhälle fungerar, man kan till exempel se hur pass hierarkiskt det är och vad det finns för värderingar genom att se till de lagar som stiftats. Politiken i ett samhälle bygger dock även i sin tur på kulturen så man kan säga att dessa växelverkar med varandra.

Politik är grekiska och betyder ungefär statskonst från början. Det är den konst som reglerar och bestämmer samt funderar över hur ett samhälle bäst ska styras. Dessa idéer har genom historien varierat kraftigt med olika resultat beroende på vilken filosofi som politiken för tillfället bygger på. Allmänt sett kan man säga att väldigt hierarkiskt styrda samhällen med utopiska mål inte brukar fungera särskilt bra. Det kan man se hos till exempel kommunism och nationalsocialism.

Det svenska samhället har länge präglats av en socialdemokratisk politik. Den socialdemokratiska politiken har nämligen styrt landet med ett fåtal avbrott de senaste 100 åren. Detta innebär att vårt samhälle har formats på ett visst sätt. Sverige är också ett demokratiskt samhälle där man till exempel har rösträtt och yttrandefrihet. Ett samhälle som inte har det så kallas istället för diktatur. En diktatur styrs av en eller ett fåtal personer och brukar nästan alltid präglas av en låg levnadsstandard och av en plågad befolkning. Exempel på moderna diktaturer är till exempel Nordkorea där invånarna inte ens har rätt att lämna landet.

Idag är de största politiska inriktningarna i världen socialism, liberalism och konservatism. Det förekommer dock även ofta sådant som religösa styren och nationalism i många delar av världen. Men i västvärlden är den allra vanligaste typen en slags blandning mellan socialism och liberalism. I vissa länder lever även kommunism kvar men den har aldrig riktigt visa sig vara särskilt framgångsrik och de flesta länder som har tillämpat kommunism har slutat i katastrof. Exempel är till exempel Sovjetunionen, Nordkorea och Albanien.

Politik är alltså ett viktigt inslag i samhället vare sig vi vill eller inte och är man intresserad av att förändra ett samhälle är politiken utan tvekan det bästa verktyget.

mh-cicero-lite