Samhällstjänst som straff

I ett samhälle råder det olika regler och lagar som måste följas. Annars riskerar man att råka ut för straff. Dessa straff kan variera beroende på vad man har begått för brott och om man är tidigare ostraffad och så vidare. För mer lindriga brott kan man ibland dömas till samhällstjänst vilket innebär att man så att säga betalar tillbaka för sitt brott genom att utföra en tjänst till samhället. Den dömde får då arbeta utan lön och arbetet kan vara från 40 timmar ända upp till 240.

Om man döms till samhällstjänst så är det ofta inom kommunal verksamhet, man kan till exempel bli tvungen att kratta löv på kommunal egendom. Det är också vanligt att man får jobba hos olika hjälporganisationer eller hos vissa ideella föreningar. Man får inte lova att tjäna pengar under sitt arbete, men det är dock tillåtet att komma med egna förslag på arbetsplats.

Under arbetet får man inte på något sätt vara påverkad av droger och om man missköter sig kan man i vissa fall istället dömas till ett fängelsestraff. Straffet kan dock enbart utdelas om den dömde samtycker eftersom det är förbjudet med tvångsarbete i de flesta länder.

mh-cicero-lite