Samhälle

Sveriges samhälle förr

Sveriges samhälle har sedan stenåldern stått under ständig förändring. Då byggdes husen som små hyddor och de placerades också långt ifrån varandra och gärna vid vattenbrynet. Människorna som levde då var jägare/samlare/fiskare och närheten till havet var viktigt. Under yngre stenåldern bosatte sig människorna i långhus ute på slätterna och i stället för att jaga djuren, användes de som hjälp i jordbruket. Människorna brukade jorden på yngre stenåldern, för att på så sätt skaffa mat.

Allt eftersom tiden gick flyttade människorna allt närmare varandra. Under vikingatiden byggdes små byar inom murar. Detta fungerade som små samhällen där alla hus fick en lagom stor odlingsplätt utanför huset. Under renässansen byggdes mindre städer upp och dessa städer innehöll allt från kyrkor, skolor, teatrar, hus och smedjor.

På 1800-talet var Sverige åter ett jordbrukssamhälle och det var så många försörjde sig. Lönerna var knappa och bönderna fick förlita sig på sin odling för att både få mat och kunna sälja maten för att få pengar. Under 1800-talet skedde det en del saker i Sverige som gjorde att samhället förändrades. Bland annat blev det kallare och detta gjorde att odlingen blev lidande och bönderna kunde inte längre försörja sig.

Då flyttade stora delar av Sveriges befolkning till Amerika eller in till städerna för att söka lyckan där. I städerna hade den industriella revolutionen tagit fart och en del bönder kunde ta anställning där istället. De som inte ville flytta till Amerika eller in till städerna fick bli kvar på landet och leva på det lilla som de hade. Sveriges klimat skulle så småningom bli bättre men eftersom revolutionen hade gett nya jobb, var det få som fortsatte försörja sig som bönder.

Sveriges samhälle nu

Det var kanske under 1900-talet som Sveriges samhälle verkligen utvecklades. Under första halvan av detta århundrade fanns det stora klasskillnader i samhället. De som hade jobb var väldigt rika och levde i överflöd. De som däremot inte kunde söka jobb var fattiga och levde på samhällets botten. Att hjälpa de fattiga fanns inte på världskartan för de som var rika utan de fick klara sig bäst de kunde. Detta förändrades under 1940 talet då statsminister Per Albin Hansson ville se ett enat Sverige där alla hade samma rätt till välfärd, oavsett vilken klass de tillhörde.

Detta bidrog till att Folkhemmet skapades. Det skulle bli ett välfärdssverige där vård, utbildning och boende stod på schemat. En mängd lägenhetshus uppfördes i städerna runt om i Sverige. Alla lägenheter såg likadana ut och det skulle vara billigt så att även de fattigaste skulle kunna bo där. Dessa lägenheter finns kvar än dag och om du bor i en och behöver stambyte, kan du kontakta http://www.stambytesgruppen.se/ för att få hjälp. Det satsades på utbildning och kvinnorna fick även ta jobb inom industri. Skola och dagis tillkom så att de yngre barnen inte behövde vara ensamma hemma utan tillsyn, ifall båda föräldrarna jobbade och syskonen var i skolan. Samhället har fortsatt att utvecklats och mer och mer satsning på utbildning görs än idag. Sjukvård för alla finns också tillgängligt idag.

mh-cicero-lite