Samhällslektion

Det finns många osynliga normer i ett samhälle, med koder som bara invånarna själva vet. Det kan röra sig om att man i Sverige försöker komma till koncensus istället för att föra livliga diskussioner som är vanligare i Sydeuropa. Det kan också handla om olika beteenden på arbetsplatsen som i…

Läs mer

Article 11 Ibland kan en viss grupp människor inte trivas i ett samhälle eller så vill de ha ett annat eller blir utstängda från det befintliga samhället. Då kan det hända att ett annat samhälle uppstår inom det befintliga samhället eller att det hamnar bredvid. När detta uppstår brukar man…

Läs mer

Article 10 Precis som att ett brukssamhälle växer sig fram kring ett särkilt bruk eller en särskild industri så kan detta också ske utav andra anledningar. Ett exempel på detta är så kallade stationssamhällen som kan växa fram kring en tågstation. Anledningen till detta är att då man byggde järnvägar…

Läs mer

Som student befinner man sig ohjälpligt i ett slags mellanland – med ena benet kvar i skolan, med det andra på väg ut i det arbetsliv som väntar. Visst kan detta stadium te sig behagligt då det stora ansvaret ligger långt i framtiden. Det finns dock stora vinster att göra om…

Läs mer

Politik är ett område som är nära förknippat med samhällen och samhället i stort. Det är nämligen utifrån den politik som förs i ett geografiskt område som samhället i mångt och mycket styrs. Den politik som förs i ett land kan ofta säga mycket om hur ett samhälle fungerar, man…

Läs mer

Precis som det finns olika samhällsklasser finns det också det som är normen och det som är avvikande vad gäller att “vara normal”. Ett område som inte diskuteras särskilt ofta men som kanske borde göra det är frågan om mental mångfald. Finns det ett värde i att det i samhället…

Läs mer

Vilket samhälle är det allra bästa? Hur vill man att det samhälle man lever i skall se ut? Skall det vara ett enhetligt sådant eller ett brokigt? Är det viktigt med jämlikhet? Är rasism verkligen så farligt? Varför bör man vara snäll mot djur? Dessa är alla frågor som de…

Läs mer

Det är faktiskt inte bara människor som kan leva i samhällen. Även djur lever ofta i en eller annan form utav samhälle. När man talar om sådana djur brukar man tala om Eusocialitet. Det kan vara både insekter som lever i samhällen eller större djur så som till exempel kalråttor….

Läs mer
Dator, telefon och tidning

Det borde vara tydligt för de flesta att vi idag går igenom förändringar som våra samhällen aldrig tidigare har genomgått. Det är sant att samhällen alltid genomgår förändringar, men tack vare teknologisk utveckling har förutsättningarna för människors levt helt förändrats. Under de senaste årtiondena har världen gått från traditionella jordbruksbaserade…

Läs mer

Man hör ofta debattörer och politiker tala om samhället. De flesta har även hört sin lärare tala om samhället eller helt enkelt läst om samhälle som en kurs i skolan. Då får man ofta lära sig lite om saker som politik och makt med mera. Men vad menas egentligen med…

Läs mer
mh-cicero-lite