Articles by stina

Samhälle som begrepp är väldigt brett och även om man ofta tänker på statlig inblandning och så vidare så behöver så inte vara fallet. När man talar om samhälle behöver staten eller det offentliga inte vara inblandat över huvud taget faktiskt. Man brukar då tala om något som kallas för…

Läs mer

Vi lever idag i vad som kan betecknas som ett informationssamhälle. Det innebär att den primära politiska, kulturella och ekonomiska aktiviteten består av spridningen, skapandet och konsumtionen av information. Med internets intåg tillsammans med tillgängligheten till densamme i form av till exempel surfplattor och smarta telefoner är tillgången till information…

Läs mer

Människor har en förmåga att delas upp i olika grupper inom ett samhälle. Det kanske mest kända exemplet på ett sådant fenomen är förekomsten av olika klasser i ett samhälle. Man brukar tala om överklassen för att beteckna de få som har det väldigt bra ekonomiskt och socialt ställt, medelklassen…

Läs mer

Förutom ekonomisk klass kan medborgare i ett samhälle ibland definieras utifrån andra kriterier. Detta hör dock ofta samman med ekonomi eftersom de med låg status i regel har svårare att få en god ekonomisk status. Genom åren har det i världen förekommit många exempel på sådana samhällen och det finns…

Läs mer

När man talar om statens inblandning i samhället brukar man ibland tala om det så kallade samhällskontraktet. Samhällskontraktet är inte något officiellt dokument men betyder ungefär att människor får deltaga i ett samhälle med det villkoret att de går med på att staten har viss makt över en. Dessa idéer…

Läs mer

De flesta får under sin skolgång lära sig om samhället. Ibland kallas det för Samhällsorientering och ibland helt enkelt för samhällsvetenskap. Man brukar då få lära sig om samhället i olika perspektiv och det är precis vad samhällsvetenskap innebär, att man studerar ett samhälle från olika aspekter. Samhällsvetenskap är ett…

Läs mer

Article 7 Många samhällen uppstår på grund av att den geografiska platsen där samhället befinner sig är attraktivt för många människor. Historiskt och fortfarande är det så att människor söker sig dit det finns jobb helt enkelt. Numera innebär detta ofta att man flyttar till en storstad eftersom de allra…

Läs mer
mh-cicero-lite