Articles by stina

Förutom ekonomisk klass kan medborgare i ett samhälle ibland definieras utifrån andra kriterier. Detta hör dock ofta samman med ekonomi eftersom de med låg status i regel har svårare att få en god ekonomisk status. Genom åren har det i världen förekommit många exempel på sådana samhällen och det finns…

Läs mer

När man talar om statens inblandning i samhället brukar man ibland tala om det så kallade samhällskontraktet. Samhällskontraktet är inte något officiellt dokument men betyder ungefär att människor får deltaga i ett samhälle med det villkoret att de går med på att staten har viss makt över en. Dessa idéer…

Läs mer

De flesta får under sin skolgång lära sig om samhället. Ibland kallas det för Samhällsorientering och ibland helt enkelt för samhällsvetenskap. Man brukar då få lära sig om samhället i olika perspektiv och det är precis vad samhällsvetenskap innebär, att man studerar ett samhälle från olika aspekter. Samhällsvetenskap är ett…

Läs mer

Article 7 Många samhällen uppstår på grund av att den geografiska platsen där samhället befinner sig är attraktivt för många människor. Historiskt och fortfarande är det så att människor söker sig dit det finns jobb helt enkelt. Numera innebär detta ofta att man flyttar till en storstad eftersom de allra…

Läs mer
mh-cicero-lite