Olika klasser i samhället

Människor har en förmåga att delas upp i olika grupper inom ett samhälle. Det kanske mest kända exemplet på ett sådant fenomen är förekomsten av olika klasser i ett samhälle. Man brukar tala om överklassen för att beteckna de få som har det väldigt bra ekonomiskt och socialt ställt, medelklassen är vanligtvis den största klassen i ett samhälle och har normala ekonomiska och sociala förutsättningar. Underklassen är den klass som befinner sig längst ner och som har de minst statusfyllda yrken och tjänar minst med pengar. Utbildning och klass brukar gå hand i hand där de med hög status har högst utbildning och de med lägst status har lägst utbildning.

Ofta brukar arbetarklassen användas synonymt med underklassen eftersom dessa ofta har hårda yrkesliv med dåligt betalt. I Sverige kan dock många i arbetarklassen räknas till medelklassen eftersom många av dem tjänar förhållandevis bra idag. Till exempel snickare och elektriker är en arbetargrupp som idag tillhör medelklassen snarare än underklassen.

Denna fördelning av klasser har genom historiens lopp utsatts för mycket kritik eftersom man tycker att det är orättvist att vissa har det bra och andra dåligt. Exempel på sådana idéer är till exempel marxism.

mh-cicero-lite