Andra statusordningar i ett samhälle

Förutom ekonomisk klass kan medborgare i ett samhälle ibland definieras utifrån andra kriterier. Detta hör dock ofta samman med ekonomi eftersom de med låg status i regel har svårare att få en god ekonomisk status. Genom åren har det i världen förekommit många exempel på sådana samhällen och det finns tyvärr fortfarande än idag i många delar av världen.

Det kanske mest extrema exemplet på ett samhälle med statusgrupper är i Nazityskland där man definierade människors status efter dess hudfärg och etnicitet. Man ansåg att vita, etniska tyskar var de högst stående medan färgade och judar var lägst stående. Dessa idéer gick så långt att det sedermera utfördes massmord på vad som betecknades som undermänniskor. Idag jobbar de allra flesta samhällen för att motverka sådana idéer men många menar att det fortfarande finns statusgrupper även om det inte är på officiell nivå.

Statusgrupper kan definieras på olika sätt men historiskt sett har människor med annorlunda sexuell läggning haft det svårare än heterosexuella, svarta svårare än vita och vissa religösa minoriteter svårare än andra. Även sådant som kön diskuteras ofta och många anser att kvinnor fortfarande har det sämre ställt än män i samhället.

mh-cicero-lite