Information och samhälle

Vi lever idag i vad som kan betecknas som ett informationssamhälle. Det innebär att den primära politiska, kulturella och ekonomiska aktiviteten består av spridningen, skapandet och konsumtionen av information. Med internets intåg tillsammans med tillgängligheten till densamme i form av till exempel surfplattor och smarta telefoner är tillgången till information större än någonsin.

Samhället förändras väldigt fort med hjälp av informationssamhället och eftersom denna typ av samhälle fortfarande är relativt ung så vet vi ännu inte riktigt vad det finns för implikationer. Ett problem är bland annat att tillgången till information är så pass stor i samhället att man så att säga inte vet vad man ska välja. Å andra sidan så kan det ses som ett demokratiskt framsteg att det numera finns mycket mer att välja mellan och att man inte är tvingad till att få sin information från ett fåtal stora mediebolag.

Informationssamhället har såklart funnits i någon mån så länge det har funnits tidningar och böcker, men man har inte talat om det på samma sätt som den explosion av information som internets intåg har inneburit. Informationssamhället innebär att källkritik numera är viktigare än någonsin och att invånare är mer uppdaterade med händelser och åsikter än någonsin tidigare. Det är också svårare för politiker att fiffla eller missköta sitt jobb eftersom det alltid finns digital teknik tillgänglig som kan dokumentera detta. Det finns alltså många fördelar med ett informationssamhälle men också mycket nackdelar.

En paradox är att det är både lättare och svårare att påverka människor i ett informationssamhälle. Detta beror på att det är lättare att nå ut till många, men samtidigt svårare att få folk att läsa eftersom det finns information i överflöd.

mh-cicero-lite