Fakta om brukssamhällen

Article 7

Många samhällen uppstår på grund av att den geografiska platsen där samhället befinner sig är attraktivt för många människor. Historiskt och fortfarande är det så att människor söker sig dit det finns jobb helt enkelt. Numera innebär detta ofta att man flyttar till en storstad eftersom de allra flesta jobben finns där men historiskt sett har det också inneburit att man flyttar till en mindre ort.

Ett brukssamhälle är ett sådant mindre samhälle som ofta har en särskild industri. Detta innebär att de allra flesta som bor där jobbar på samma företag eller vid samma gruva eller vad det nu kan vara. De flesta brukssamhällena i Sverige växte fram under 1600-talet fram tills 1800-talet då pappersbruk, järnbruk och glasbrukssamhällen växte fram i olika delar av landet. Man kan också ibland tala om industrisamhälle men skillnaden är inte särskilt stor mellan de båda.

Exempel på brukssamhällen och bruksorter är till exempel Borlänge som växte fram kring Kopparbergs Bergslags aktiebolag. Där tillverkas stål och pappersindustrier. Dessa samhällen har historiskt sett varit ganska hierarkiskt styrda där ägarna av företaget bor i vackra stora hus medan arbetarna bor i mindre hus. Dessa samhällen har varit en stark bidragande faktor till att socialdemokratin har växt sig stark i Sverige.

Ett problem med bruksorter är att de allra flesta som bor där är beroende av den industri som bygger upp samhället. Om industrin skulle läggas ned eller gå i konkurs händer det därför att sådana samhällen snabbt kan tömmas. I gruvsamhällen har det bland annat hänt att järnmalmen helt enkelt tar slut, och vips så står ett helt samhälle utan jobb.

Brukssamhällen växte fram otroligt mycket under den industriella revolutionen och idag står många av dem tomma med endast ett fåtal invånare och fungerar som pittoreska samhällen med museer och så vidare. Särskilt i Småland och i Bergsslagen finns det många sådana samhällen varav ett fåtal fortfarande är i bruk. Ett annat väldigt bra exempel på ett brukssamhälle är Österbybruk utanför Uppsala. Där står fortfarande arbetarbostäder och brukspatronens hus kvar till allmän skådan.

Även om brukssamhällen har varit något väldigt viktigt i historien så är det mycket problematiskt idag då det inte längre finns något arbete där. Dessa gamla orter kan i många fall präglas av ett visst utanförskap eller så töms de nästan helt och hållet på invånare som istället väljer att söka lyckan på andra håll runt om i världen eller i landet. Det är därför viktigt att se till så att det uppstår nya arbetstillfällen på dessa platser så att inte alla väljer att flytta till storstäder och därmed se till att landsbygden med sina bruksorter dör ut. De allra flesta småstäder har någon gång uppstått som en bruksort och sedan utvecklats till en egen stad.

mh-cicero-lite