Lite om samhällsvetenskap

De flesta får under sin skolgång lära sig om samhället. Ibland kallas det för Samhällsorientering och ibland helt enkelt för samhällsvetenskap. Man brukar då få lära sig om samhället i olika perspektiv och det är precis vad samhällsvetenskap innebär, att man studerar ett samhälle från olika aspekter.

Samhällsvetenskap är ett väldigt brett ämne och kan appliceras på i stort sett alla samhälleliga fenomen. Då man läser samhällsvetenskap får man ofta lära sig om de politiska partier som finns, vad de står för och vilken politisk ideologi de har. Man får även lära sig om hur ett samhälles ekonomi fungerar på en grundläggande nivå och vad det finns för alternativ till den nuvarande modellen. Det brukar även ingå inslag av juridik samt mer humanistiska ämnen så som hur språk skiljer sig i och emellan olika samhällen.

På högskolenivå och på universiteten kan man läsa många olika samhällsvetenskapliga ämnen. Det kanske mest kopplade är statsvetenskap men även juridik, ekonomi och sociologi kan räknas till samhällsvetenskapliga ämnen. Man kan dock säga att samtliga ämnen på högskola och universitet är förknippade på ett eller annat sätt till samhället eftersom man studerar olika aspekter av samhället inom alla områden.

mh-cicero-lite