Om djurens samhälle

Det är faktiskt inte bara människor som kan leva i samhällen. Även djur lever ofta i en eller annan form utav samhälle. När man talar om sådana djur brukar man tala om Eusocialitet. Det kan vara både insekter som lever i samhällen eller större djur så som till exempel kalråttor. Alla som någonsin har sett en myrstack vet hur organiserade myror kan vara och vilka fantastiska samhällen de kan bygga upp. Detta gäller även mindre trevliga insekter så som getingar och bin.

Eusocialitet är ett uttryck som används för att beteckna djurs levnadsätt och hur de lever i hierarkiska och organiserade samhällen. Det som är kännetecknande för sådana samhällen är att fortplantningen av detsamma sker enbart av ett fåtal eller en individ i gruppen. Hos myror är det till exempel drottningen som står för detta. De flesta andra är ofta sterila och saknar förmågan att fortplanta sig. Dessa är ofta arbetare och lever altruistiskt, det vill säga, de offrar sig för andra och för samhällets skull.

Denna term eusocialitet myntades i mitten av 1900-talet av Suzanne Batra efter att hon hade genomfört ett arbete om vägbin. Hon definierade då begreppet som en koloni där dess grundare överlever för att samarbeta med avkomman och där det finns en fördelning av arbetet. Eftersom området där man forskar om sådana saker även populariserades sedermera så utvecklades begreppet och fick mer fasta kriterier. Det har utvecklats fyra kriterier som ska vara uppfyllda för att ett eusocialt samhälle ska uppstå. Dessa är följande:

  • Man hjälps åt för att ta hand om de äldre
  • De som är vuxna lever tillsammans i en grupp eller i grupper
  • Ett fåtal eller endast en individ står för reproduktionen av samhället
  • Flera generationer kan leva samtidigt, de så att säga överlappar varandra

Något som är intressant med eusociala samhällen är att teorin om det naturliga urvalet inte är applicerbar. Teorin bygger på att varje individ strävar efter att föra vidare sina gener, men i ett samhälle där endast en promille av samhället står för reproduktionen kan denna teori knappast vara aktuell. Däremot kan en individs gener föras vidare genom mer eller mindre nära släktingar och man menar därför att det är detta som de andra individerna strävar efter och att det är det som får dem att utföra sina plikter i samhället. Det är alltså inte bara människor som lever i samhällen och samhällen kan se väldigt olika ut.

mh-cicero-lite