Ett samhälle i förändring

Dator, telefon och tidning

Det borde vara tydligt för de flesta att vi idag går igenom förändringar som våra samhällen aldrig tidigare har genomgått. Det är sant att samhällen alltid genomgår förändringar, men tack vare teknologisk utveckling har förutsättningarna för människors levt helt förändrats. Under de senaste årtiondena har världen gått från traditionella jordbruksbaserade samhället till moderna nationer som är integrerade delar av ett globalt system. Precis som industriell teknologi drev revolutionen under 1800-talet är det idag främst digital teknik som driver utvecklingen. Den digitala teknologin har radikalt förändrat människans värld; en förändring vi inte har någon anledning att anta är när sitt slut ännu.

En gammal jordglob

Med alla stora samhällsförändringar kommer problem att följa, oavsett om vi anser att förändringen är bra eller dålig. De flesta menar nog att den digitala revolutionen generellt sett är väldigt positiv, samtidigt som de erkänner att vissa sociala problem följer med den. Men en av de saker som gör den digitala teknologin så fantastisk är att den kan anpassas för att bemöta en stor mängd problem. Till exempel har tack vare den digitala teknologin en enorm ökning av banker och liknande. Eftersom bostadsmarknaden mer och mer har drivits mot bostadsrätter har det därför blivit nödvändigt för medborgare att effektivt kunna välja rätt bostadslån. Med zmarta kan du lätt jämföra olika bostadslån; alltså en digital lösning på ett av dagens problem.

Den digitala revolutionen är inte ansvarig för alla nya problem, men den är väldigt ofta en grundläggande faktor. Digitaliseringens vikt som samhällsförändring ligger till stor del i att den driver på globaliseringen. Den gör det möjligt för människor att effektivare och billigare kunna kommunicera och röra sig mellan skilda områden på jorden. De flesta skulle hålla med om att även denna utveckling är positiv i stort. Men det skulle nog inte finnas många som menar att den är problemfri. En stor de lav problemet är att globaliseringen gynnar befolkningen oproportionerligt.

Moské i skymning

Ett annat exempel på de många förändringarna är böneutrop i Växjö vilket varit en het potatis på sistone. Teknologisk revolution har förändrat hur vi uppfattar världen, en del av detta är att synen på människan som kulturellt bunden till en enda plats på jorden håller på att erodera. Under en lång tid framöver kan vi förvänta oss konflikter mellan de som menar att världsutvecklingen är positiv och de som vill hålla tillbaka den; om det nu ens går.

mh-cicero-lite