Vad är ett samhälle?

Man hör ofta debattörer och politiker tala om samhället. De flesta har även hört sin lärare tala om samhället eller helt enkelt läst om samhälle som en kurs i skolan. Då får man ofta lära sig lite om saker som politik och makt med mera. Men vad menas egentligen med ett samhälle? På den här hemsidan kommer du att få lära dig allt och lite till om vad som menas med begreppet samhälle.

Ett samhälle kan egentligen definieras på flera olika sätt. Dels kan man tala om ett samhälle i sociologiska termer. Då betecknar uttrycket ungefär hur en grupp människor fungerar inom ett visst område och hur sociala situationer ser ut och påverkas av olika fenomen. Man kan också tala om ett samhälle i geografisk mening, då syftar man istället på ett särskilt område där organisation bedrivs eller där människor bor. En liten by kan till exempel vara ett litet samhälle.

Man kan också tala om samhälle i en zoologisk mening då man syftar på djur och hur de lever inom ett visst geografiskt område. Man brukar se på sådana saker som infrastruktur, maktstrukturer och så vidare. Egentligen kan alla dessa områden samlas under begreppet samhälle. Uttrycket är nära förknippat med sådana uttryck som politik, infrastruktur, kultur och sociala vanor och aspekter.

Vad som är signifikant för ett samhälle är att det är geografiskt angränsat, det vill säga samhället befinner sig inom ett visst givet område. Dessa avgränsade områden kan man analysera och undersöka på olika sätt och vis. Hur lever till exempel de människor som bor i ett visst samhälle? Hur ser lagar, regler och sociala koder ut i detta samhälle? Något annat som är signifikant för ett samhälle är att det överlever sina invånare och reproduceras. Landet Sverige kan så betecknas som ett samhälle eftersom det har funnits i hundratals år trots att de som levde i landets början numera är döda.

Även om samhälle och stat är nära sammanknutna så finns det ändå skillnader i begreppen. En tysk sociolog vid namn Franz Oppenheimer menade i sin bok Staten att ett samhälle kan definieras som totaliteten av alla koncept av institutioner och relationer människor emellan och att staten kan betecknas som en summering av dominerande positioner och privilegier.

Ordet samhälle har byggts vidare från svenska uttryck så som samhälde och sammanhällde. Dessa uttryck användes redan på fornnordisk tid och betyder ungefär sällskap, kamrat, eller sammanslutning. Samhällen kan vara mer eller mindre utvecklade beroende på vilken måttstock man använder. I väst anser vi att våra samhällen är väldigt utvecklade medan vi anser att till exempel länder i Afrika består av mindre utvecklade samhällen. Samhällen har funnits i någon form under hela människans historia. Från stammar till hela städer där miljontals människor lever och frodas.

mh-cicero-lite