Ett viktigt samhällsexperiment

Vilket samhälle är det allra bästa? Hur vill man att det samhälle man lever i skall se ut? Skall det vara ett enhetligt sådant eller ett brokigt? Är det viktigt med jämlikhet? Är rasism verkligen så farligt? Varför bör man vara snäll mot djur?

Dessa är alla frågor som de flesta människor någon gång funderar på och i media diskuteras ofta olika modeller av samhällen. Det finns många varianter och vilket man anser vara det mest eftersträvansvärda beror ofta på ens eget liv och kultur. Har man till exempel vuxit upp i en diktatur och lever gott inom denna kan man tycka att detta är den bästa samhällsformen medan den som lider under den tycker att den är fruktansvärd. Tillhör man en minoritet har man säkerligen andra kriterier än om man tillhör den välbärgade överklassen i ett land.

Detta återspeglas även inom arbetsmiljön då man till exempel har konstaterat att olika företags attityder och principer starkt påverkar resultat och de anställdas välbefinnande. Inom finansvärlden har man till exempel länge haft en kraftig mansdominans och det är först under de senaste årtiondena som man har börjat främja jämställdhet. Detta har inte bara visat sig vara en god idé från en rent etisk synpunkt, utan har dessutom positiva resultat för företagens framgångar. Där det en gång i tiden var en rent feministisk eller rättvisebetonad fråga så vet man idag att

företag som välkomnar diversitet både blir mer harmoniska inombords och framgångsrika rent ekonomiskt. Detta har ett antal olika förklaringar men den främsta är att människor ofta är fientligt inställda till det de inte känner till. Får man arbeta med människor av olika bakgrund och sexualitet, till exempel, lär man sig snabbt hur lika vi alla är och detta främjar samarbete och uppmuntrar solidaritet. Man kan även se hur olika sexuella läggningar länkas samman i vuxenleksaker och går man idag in på sajter som vuxen.se så ser man mer och mer hur tolerant sexleksaksindustrin har blivit för HBTQ-personer med mera.

Det finns ett samhällsexperiment som man både kan fundera på själv och utföra som ett grupparbete i skolor och på arbetsplatser för att visa på hur ett blandat samhälle där alla har lika rättigheter får de bästa resultaten. Det handlar om ett rent hypotetiskt experiment där man får en trollstav och en viss utsatt tid för att skapa det samhälle man anser vara det perfekta. Man får bestämma precis allt: lagar, regler, skatter, rättigheter etc. och med det blir hela samhället ens eget ideal. Hur skall rika och fattiga behandlas? Skall man ha privata skolor och sjukvård? Får man gifta sig i kyrkan om man är homosexuell?

Sedan kommer själva poängen! För att det perfekta samhälle man nu arbetat fram skall sättas i kraft, måste man själv återfödas in i det utan att veta som vad. Kommer man vara svensk eller invandrare, rik eller fattig, en herrelös hund eller en tjock huskatt? Nu gäller det att gå tillbaka till sitt samhälle och ställa sig frågan – vågar jag verkligen riskera detta eller måste jag omvärdera mina ideal så att jag kan födas in i samhället som vad som helst?

mh-cicero-lite