Samhälle och planering

Samhällen är väldigt komplexa, särskilt då det är många människor som lever och frodas i ett samhälle. För att inte total kaos ska uppstå krävs det därför någon form av planering av samhället. Detta brukar kallas för samhällsplanering och innebär att man upprättar särskilda mål, riktlinjer och tankar om hur ett samhälle bör utvecklas och planeras. Det kan vara sådant som miljön i samhället, kommunikationer så som tåg och bussar, bebyggelse så som lägenheter och offentliga byggnader samt service så som till exempel sophantering i samhället.

De som är ansvariga för denna planering är framför allt politikerna som har som uppgift och arbete att analysera samhället på olika sätt för att sedan förbättra det eller underhålla det. De måste också ta hänsyn till människors tankar, åsikter och förslag om hur samhället ska planeras inför framtiden.

De som bygger hus och byggnader, de så kallade byggmästarna är också viktiga aktörer inom samhällsplanering. Det är nämligen de som uppför byggnader och planerar dem vilket möjliggör att människor över huvud taget kan bo och delta i ett samhälle. Sedan finns det givetvis de som berörs av samhället och då räknas alla som lever och verkar i ett samhälle samt organisationer och företag.