Samhällslektion

Trots att vi människor alla har samma grundbehov, till exempel föda, värme och inkomst, så är världen full av extremt olika typer av samhällen. Det finns diktaturer och demokratier, matriarkat och patriarkat, feodalsystem, kapitalistisk system och teokratier. Medan de flesta av dessa samhällen är skapade och formade av yttre faktorer…

Läs mer

Vi lever alla i ett samhälle: det stora samhälle som Sverige utgör och den stad eller by där vi bor. I alla samhällen finns företag. Vad har då företagen för funktion för att samhället ska fungera? Företag – del av omvärlden Det finns både stora internationella företag som finns i…

Läs mer

Som all annan mänsklig verksamhet har även samhället och dess strukturer genomgått en evolution. Det kan vara tänkvärt att begrunda dessa tidigare samhällsordningar och vad de har bidragit med till dagens moderna samhällen. Här följer en kortare beskrivning av några betydande samhällsbildningar från förr. De grekiska stadsstaterna Man brukar ofta…

Läs mer

Eftersom ett samhälle ofta styrs politiskt är det inte ovanligt att alla är helt nöjda med hur ett samhälle är uppbyggt eller ser ut. Det är faktiskt så att de allra flesta tycker att det finns åtminstone något fel med samhället som de lever i. Kritik mot ett samhälle som…

Läs mer

Det finns många osynliga normer i ett samhälle, med koder som bara invånarna själva vet. Det kan röra sig om att man i Sverige försöker komma till koncensus istället för att föra livliga diskussioner som är vanligare i Sydeuropa. Det kan också handla om olika beteenden på arbetsplatsen som i…

Läs mer

Article 11 Ibland kan en viss grupp människor inte trivas i ett samhälle eller så vill de ha ett annat eller blir utstängda från det befintliga samhället. Då kan det hända att ett annat samhälle uppstår inom det befintliga samhället eller att det hamnar bredvid. När detta uppstår brukar man…

Läs mer

Article 10 Precis som att ett brukssamhälle växer sig fram kring ett särkilt bruk eller en särskild industri så kan detta också ske utav andra anledningar. Ett exempel på detta är så kallade stationssamhällen som kan växa fram kring en tågstation. Anledningen till detta är att då man byggde järnvägar…

Läs mer

Som student befinner man sig ohjälpligt i ett slags mellanland – med ena benet kvar i skolan, med det andra på väg ut i det arbetsliv som väntar. Visst kan detta stadium te sig behagligt då det stora ansvaret ligger långt i framtiden. Det finns dock stora vinster att göra om…

Läs mer

Politik är ett område som är nära förknippat med samhällen och samhället i stort. Det är nämligen utifrån den politik som förs i ett geografiskt område som samhället i mångt och mycket styrs. Den politik som förs i ett land kan ofta säga mycket om hur ett samhälle fungerar, man…

Läs mer

Precis som det finns olika samhällsklasser finns det också det som är normen och det som är avvikande vad gäller att ”vara normal”. Ett område som inte diskuteras särskilt ofta men som kanske borde göra det är frågan om mental mångfald. Finns det ett värde i att det i samhället…

Läs mer