Samhällslektion

Article 11 Ibland kan en viss grupp människor inte trivas i ett samhälle eller så vill de ha ett annat eller blir utstängda från det befintliga samhället. Då kan det hända att ett annat samhälle uppstår inom det befintliga samhället eller att det hamnar bredvid. När detta uppstår brukar man…

Läs mer

Article 10 Precis som att ett brukssamhälle växer sig fram kring ett särkilt bruk eller en särskild industri så kan detta också ske utav andra anledningar. Ett exempel på detta är så kallade stationssamhällen som kan växa fram kring en tågstation. Anledningen till detta är att då man byggde järnvägar…

Läs mer

Article 9 Politik är ett område som är nära förknippat med samhällen och samhället i stort. Det är nämligen utifrån den politik som förs i ett geografiskt område som samhället i mångt och mycket styrs. Den politik som förs i ett land kan ofta säga mycket om hur ett samhälle…

Läs mer

Article 8 Det är faktiskt inte bara människor som kan leva i samhällen. Även djur lever ofta i en eller annan form utav samhälle. När man talar om sådana djur brukar man tala om Eusocialitet. Det kan vara både insekter som lever i samhällen eller större djur så som till…

Läs mer

Man hör ofta debattörer och politiker tala om samhället. De flesta har även hört sin lärare tala om samhället eller helt enkelt läst om samhälle som en kurs i skolan. Då får man ofta lära sig lite om saker som politik och makt med mera. Men vad menas egentligen med…

Läs mer

Article 1 Samhälle som begrepp är väldigt brett och även om man ofta tänker på statlig inblandning och så vidare så behöver så inte vara fallet. När man talar om samhälle behöver staten eller det offentliga inte vara inblandat över huvud taget faktiskt. Man brukar då tala om något som…

Läs mer

Article 2 Vi lever idag i vad som kan betecknas som ett informationssamhälle. Det innebär att den primära politiska, kulturella och ekonomiska aktiviteten består av spridningen, skapandet och konsumtionen av information. Med internets intåg tillsammans med tillgängligheten till densamme i form av till exempel surfplattor och smarta telefoner är tillgången…

Läs mer

Article 3 Människor har en förmåga att delas upp i olika grupper inom ett samhälle. Det kanske mest kända exemplet på ett sådant fenomen är förekomsten av olika klasser i ett samhälle. Man brukar tala om överklassen för att beteckna de få som har det väldigt bra ekonomiskt och socialt…

Läs mer

Article 4 Förutom ekonomisk klass kan medborgare i ett samhälle ibland definieras utifrån andra kriterier. Detta hör dock ofta samman med ekonomi eftersom de med låg status i regel har svårare att få en god ekonomisk status. Genom åren har det i världen förekommit många exempel på sådana samhällen och…

Läs mer

Article 5 När man talar om statens inblandning i samhället brukar man ibland tala om det så kallade samhällskontraktet. Samhällskontraktet är inte något officiellt dokument men betyder ungefär att människor får deltaga i ett samhälle med det villkoret att de går med på att staten har viss makt över en….

Läs mer